Kadra

Alina Witkowska  
Dyrektor
Natalia Wielki
Wicedyrektor/Nauczyciel
Joanna Patelska
Nauczyciel
Klaudia Kwiatkowska
Nauczyciel
Izabela Radzimska
Nauczyciel
Patrycja Ślusarska
Nauczyciel
Magdalena Nowakowska
Nauczyciel
Joanna Mackiewicz
Logopeda
Romana Rembalska
Pomoc nauczyciela
Magdalena Juskowiak
Pomoc nauczyciela
Dominika Kaczor
Pomoc nauczyciela
Sandra Fedak
Pomoc nauczyciela
Iwona Karmowska
Pomoc nauczyciela
Magdalena Paterczyk – sekretarz
Pracownik administracyjny
Radosława Zajdel (pomoc kuchenna)
Pracownik przedszkola